Struktur Organisasi

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kerjasama

Tugas Pokok:

 Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kerjasama yang selanjutnya disingkat LPPK merupakan unsur pelaksana di lingkungan ITN Malang yang mengkoordinasikan, memantau, menilai dan mengembangkan pelaksanaan kegiatan kerjasama di ITN Malang.

Fungsi:

Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kerjasama (LPPK) melakukan pengkajian dan pengembangan kerjasama di bidang akademik dan non akademik dan bertanggungjawab terhadap terlaksananya kerjasama berdasarkan MoU yang telah diselenggarakan secara kelembagaan; mKerjasama merupakan kegiatan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja akademik dan non akademik dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.